hlr utbildning


Utbildningar

Techmedicos utbildningar ger deltagarna kunskaper i hjärtlungräddning och akut
omhändertagande. Utbildningarna finns som färdiga paket eller som skräddarsydda
och platsanpassade utbildningar med scenarioövningar. Utbildningarna genomförs
med stort engagemang i en positiv och öppen anda med mycket dialog. Vår långa
erfarenhet ger trygghet i övningarna och eleverna kommer själva att vara
aktivt deltagande.

få en hjärtsäker zon

Hjärtlungräddning och användning av hjärtstartare

Hjärtlungräddning och användandet av hjärtstartare är en utbildning som alla borde gå.
Vi hjälper dig med val av hjärtstartare, placering av utrustningen och utbildning av din
personal. I utbildningen tillämpar vi även scenarioträning för att din personal ska känna
sig trygg att använda hjärtstartaren i skarpt läge. 

Vi använder en unik teknik som tar din HLR-träning till en helt ny dimension, trådlös
feedback med precision som visar exakt hur bra din HLR är eller vad som behöver justeras. 
Vi skapar Hjärtsäkra Zoner och certifierar ditt företag eller förening. Vi är en del i projektet
Hjärtsäkra Sverige, som initierats av
Hjärt-Lungfondenoch lett fram till en ny Svensk
Standard Hjärtsäker Zon. Vi erbjuder dessutom repetitionsutbildning och support till dig som
redan har en hjärtstartare.
 

Vi har även andra utbildningar i krisstöd, immobilisering, luftvägsstopp och L-ABC.
Mer information om de hittar du här.

  
 

Techmedico AB

Org nr: 556887-1452
Pirgatan 2
374 35 Karlshamn

Tel: 0454 - 840 10
E-mail: info@techmedico.se

Våra Produkter

Hjärtstartare
Batteri Hjärtstartare
Elektroder Hjärtstartare
Produkter för HLR Övning
Pocketmask
Sjukvårdsartiklar


Följ oss gärna på
sociala medier!
Mer Information om oss

Om Oss
Utbildning Hjärtlungräddning (D-HLR)
Utbildning Hjärtstartare
Övriga Utbildningar
Kontakta OssLayout & produktion - ekoncept.se